Οι ευρυαγγείες είναι μικρής διαμέτρου παθολογικές φλέβες που βρίσκονται επιφανειακά στο δέρμα. Η διάμετρός τους ποικίλει από 0.1 mm έως 1 mm.

Η εμφάνιση των ευρυαγγειών τις περισσότερες φορές, αποτελεί μόνο αισθητικό πρόβλημα. Ωστόσο, κάποιες φορες, μπορεί να κρύβεται φλεβική ανεπάρκεια, γεγονός που επιβάλει τον υπερηχογραφικό έλεγχο, πριν από την έναρξη οιασδήποτε θεραπείας. Οι ευρυαγγείες δημιουργούνται λόγω αυξημένης πίεσης μέσα σε μικρές φλέβες, κοντά στην επιδερμίδα, με αποτέλεσμα αυτές να διατείνονται. Πιο συγκεκριμένα, οι ευρυαγγείες αποτελούν φλεβική ανεπάρκεια 1ου σταδίου, ενώ οι κιρσοί 2ου.

Έτσι, οι παράγοντες που συνδέονται με την εμφάνιση των ευρυαγγειών είναι οι ίδιοι με αυτούς της εμφάνισης κιρσών.

Copyright by Dr. Kotsikoris 2019. All rights reserved.