Περιστατικά

Ενδεικτικά περιστατικά αγγειακών παθήσεων

Eνδεικτικά περιστατικά αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον αγγειοχειρουργό Dr. Ιωάννη Γ. Κωτσικόρη.

  • Περίπτωση διπλού ψευδοανευρύσματος μηριαίας αρτηρίας
  • Περίπτωση διαχωρισμού θωρακικής αορτής
  • Περίπτωση στένωσης καρωτίδας
  • Περίπτωση απόφραξης έξω λαγονίου
  • Περίπτωση στένωσης ιγνυακής αρτηρίας
  • Περίπτωση στένωσης λαγονίου αρτηρία
  • Περίπτωση σακοειδούς ανευρύσματος κοιλιακής αορτής
  • Περίπτωση ισχαιμίας σκέλους
Περίπτωση διπλού ψευδοανευρύσματος μηριαίας αρτηρίας

Πρόσφατα αντιμετωπίσαμε μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση διπλού ανευρύσματος μηριαίας αρτηρίας σε θήλυ ασθενή 74 ετών μετά από παρακέντηση για τοποθέτηση κεντρικού καθετήρα κατά τη νοσηλεία της σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η ασθενής αντιμετωπίστηκε αρχικά σε κρατικό νοσοκομείο της περιφέρειας όπου και μεταγγίστηκε με αίμα και πλάσμα και κατόπιν σε έτερη ιδιωτική κλινική της πρωτεύουσας όπου διενεργήθηκαν οι απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις και κατόπιν διακομίσθηκε στην κλινική μας στο Ιατρικό Κέντρο για οριστική αντιμετώπιση. Κατά την εισαγωγή της εμφάνιζε μεγάλο αιμάτωμα στην αριστερή μηροβουβωνική χώρα, τοπικό πόνο και αρχόμενη ισχαιμία σκέλους με πελίωση. Από το ιστορικό της παρουσίαζε αρτηριακή υπέρταση, κολπική μαρμαρυγή και παχυσαρκία (ΒΜΙ>30). Μετά από ενημέρωση της ασθενούς και των συγγενών για το επείγον της κατάστασής της, αποφασίστηκε η άμεση χειρουργική αντιμετώπιση εντός των επομένων ωρών. Μετά τη διενέργεια προεγχειρητικού ελέγχου και προετοιμασίας, η ασθενής εισήχθη στο χειρουργείο όπου υπό γενική αναισθησία έγινε ανατομική παρασκευή της κοινής μηριαίας αρτηρίας και αποκλεισμό αυτής, εν συνέχεια παρασκευή της εν τω βάθει αρτηρίας και της επιπολής μηριαίας. Τα ψευδοανευρύσματα εντοπιστήκαν και παρασκευαστήκαν στο αρχικό τμήμα της επιπολής μηριαίας το ένα στο σημείο όπου αποτελούσε την είσοδο της βελόνας παρακέντησης και το άλλο στο απέναντί σημείο του αγγειακού τοιχώματος το οποίο αποτελούσε κατά πάσα πιθανότητα το σημείο εξόδου της βελόνας. Έγινε εκτομή αυτων και αποκατάσταση της συνέχειας του αγγείου με συρραφή των δυο σημείων. Η μετεγχειρητική της πορεία ήταν άριστη χωρίς να χρειαστεί μετάγγιση αίματος ή να απαιτηθεί νοσηλεία στη ΜΕΘ. Η ασθενής εξήλθε μετά από δυο ημέρες από την κλινική χωρίς συμπτωματολογία έχοντας διαφύγει πλήρως τον κίνδυνο.

Περίπτωση διαχωρισμού θωρακικής αορτής

Περίπτωση διαχωρισμού θωρακικής αορτής

Ασθενής ετών 40 διακομίστηκε στη Βιοκλινική Αθηνών στις 21/03/2014 με τραυματικό διαχωρισμό της θωρακικής αορτής μετά την έκφυση της αριστεράς υποκλειδίου αρτηρίας. Οδηγήθηκε άμεσα στο χειρουργείο και υπεβλήθη σε ενδαγγειακή αντιμετώπιση του. Αφού έγινε αποκάλυψη της δεξιάς κοινής μηριαίας αρτηρίας και παρακέντηση της δεξιάς βραχιονίου αρτηρίας έγινε αποκατάσταση με μόσχευμα τύπου Medtronic από το σημείο της έκφυσης της αριστεράς υποκλειδίου αρτηρίας και περιφερικότερα. Έγινε τελική αγγειογραφία, στην οποία και διαπιστώθηκε η αποκατάσταση της βλάβης και η πλήρης απεικόνιση των αγγείων του αορτικού τόξου. Εν συνεχεία, έγινε συρραφή της κοινής μηριαίας αρτηρίας τοποθέτηση παροχέτευσης και σύγκλιση του χειρουργικού τραύματος κατά στρώματα. Μετά το πέρας του χειρουργείου, ψηλαφητός ελέγχεται ο αρτηριακός άξονας στα άνω (κερκιδική και ωλένιος αρτηρία άμφω) και κάτω άκρα (ραχιαία αρτηρία και οπίσθια κνημιαία αρτηρία άμφω). Στις 23/03/2014 έγινε αξονική αγγειογραφία, όπου και διαπιστώθηκε η αποκατάσταση της βλάβης με διαφύλαξη των αγγείων του αορτικού τόξου. Εξιτήριο του ασθενή στις 23/03/2014 με οδηγίες.

Περίπτωση στένωσης καρωτίδας

Στις 26/03/2014 ασθενής ετών 72 με συμπτωματική στένωση αριστερής καρωτίδας 95% (εικόνα 1), υπό γενική νάρκωση υποβλήθηκε σε καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή, στη Βιοκλινική Αθηνών. Με τομή 1 εκατοστού προσθίως του στερνοκλειδομαστοειδή μυ έγινε διάνοιξη του υποδορίου, του μυώδους πλατύσματος, απολίνωση της προσωπικής φλέβας και παρασκευή της κοινής καρωτίδας, της έξω και έσω καρωτίδας. Αφού έγινε αποκλεισμός της έσω καρωτίδας πάνω από τη βλάβη, της κοινής καρωτίδας της έξω καρωτίδας και της θυρεοειδικής έγινε επιμήκης διάνοιξη της κοινής καρωτίδας προς την έσω μέχρι πάνω από την βλάβη. Εν συνεχεία, έγινε ενδαρτηρεκτομή (εικόνα 2), επιμελής καθαρισμός του αγγείου και τοποθέτηση εμβαλώματος με συνεχή συρραφή και ράμματα proline 6 mm (εικόνα 3). Μετά από επιμελή αιμόσταση έγινε συρραφή του χειρουργικού τραύματος και τοποθέτηση παροχέτευσης. Την επομένη, η παροχέτευση αφαιρέθηκε και δόθηκε εξιτήριο στον ασθενή τη δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα με οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή.

Περίπτωση στένωσης καρωτίδας.

Περίπτωση απόφραξης έξω λαγονίου

Περίπτωση απόφραξης έξω λαγονίου

Η ασθενής Γ.Β. προσήλθε στο αγγειοχειρουργικό κέντρο με εικόνα ισχαιμίας αριστερού σκέλους και ισχαιμικών αλλοιώσεων πρώτου και πέμπτου δακτύλου. Από την κλινική εξέταση αψηλάφητη ελέγχεται η κοινή μηριαία αρτηρία αριστερά.
Στην ασθενή συνεστήθη αγγειογραφικός έλεγχος, στον οποίο αριστερά σημειώνεται πλήρης απόφραξη στην έκφυση της έξω λαγονίου αρτηρίας. Έγινε αγγειοπλαστική και τοποθέτηση cising stent.
Μετά την αγγειοπλαστική ψηλαφητές ελέγχονται η οπίσθια κνημιαία αρτηρία και η ραχιαία αρτηρία του ποδός άμφω.

Περίπτωση στένωσης ιγνυακής αρτηρίας

Περίπτωση στένωσης ιγνυακής αρτηρίας

Στον ασθενή Γ.Π. έγινε αγγειοχειρουργική εκτίμηση, λόγω άλγους δεξιού σκέλους και ισχαιμικών αλλοιώσεων.
Από την κλινική εξέταση αψηλάφητη ελέγχεται η ιγνυακή αρτηρία δεξιά. Στον ασθενή συνεστήθη αγγειογραφικός έλεγχος, ο οποίος ανέδειξε μεγάλη στένωση (>95%) στην ιγνυακή αρτηρία.
Στις 24/04/2014 έγινε αγγειοπλαστική της ιγνυακής αρτηρίας.
Μετά την αγγειοπλαστική ο ασθενής ελέγχεται με ψηλαφητές την ραχιαία του ποδός και την οπίσθια κνημιαία αρτηρία.

Περίπτωση στένωσης λαγονίου αρτηρία

Περίπτωση στένωσης λαγονίου αρτηρίας

Ασθενής εισήχθη στην Βιοκλινική Αθηνών στις 06.03.2014 με ισχαιμία αριστερού σκέλους και ισχαιμικές αλλοιώσεις.

Έγινε αγγειογραφία, κατά την οποία διαπιστώθηκε απόφραξη 90-95% της αριστερής έξω λαγονίου αρτηρίας μετά την έκφυση της έσω λαγονίου.

Εν συνεχεία, οδηγήθηκε στο χειρουργείο, όπου και έγινε αγγειοπλαστική και τοποθέτηση stent.

Περίπτωση σακοειδούς ανευρύσματος κοιλιακής αορτής

Περίπτωση σακοειδούς ανευρύσματος κοιλιακής αορτήςΑσθενής εισήχθη στην Βιοκλινική Αθηνών με σακοειδές ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής στις 02/04/2014. Μετά από τον κλασικό προεγχειρητικό έλεγχο, έγινε ενδαγγειακή αντιμετώπιση του ανευρύσματος. Υπό γενική νάρκωση, αρχικά, έγινε παρασκευή των κοινών μηριαίων αρτηριών άμφω και εν συνεχεία, τοποθετήθηκε σωληνωτός ενδαγγειακός νάρθηκας τύπου Medtronic (Endurant II) κάτω από το ύψος τον νεφρικών αρτηριών μέχρι και ένα εκατοστό πριν από το διχασμό. Έγινε τελική αγγειογραφία, στην οποία διαπιστώθηκε η σωστή τοποθέτηση του ενδονάρθηκα χωρίς σημεία διαφυγής. Στη συνέχεια, μετά από επιμελή αιμόσταση, έγινε συρραφή των χειρουργικών τραυμάτων κατά στρώματα. Μετά το πέρας του χειρουργείου, ψηλαφητός ελέγχεται ο αρτηριακός άξονας άμφω (οπίσθια κνημιαία αρτηρία και ραχιαία του ποδός).

Περίπτωση ισχαιμίας σκέλους

Ασθενής ετών 56 προσήλθε στην Βιοκλινική Αθηνών στις 23/04/2014 σε επείγουσα βάση με ισχαιμία δεξιού σκέλους. Έγινε αγγειοχειρουργική εκτίμηση, στην οποία αψηλάφητες ελέγχονται ή πρόσθια κνημιαία αρτηρία, η οπίσθια κνημιαία αρτηρία και η ιγνυακή αρτηρία του δεξιού σκέλους. Επίσης, χωρίς σήματα Doppler ελέγχονται οι παραπάνω αρτηρίες. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε απώλεια αισθητικότητας και κινητικότητας της άκρας ποδός δεξιά. Ο ασθενής οδηγήθηκε σε επείγουσα αγγειογραφία, κατά την οποία διαπιστώθηκε πλήρης απόφραξη της επιπολής μηριαίας αρτηρίας δεξιά στη μεσότητα της και σε μήκος 2 εκ. (εικόνα 1). Ο ασθενής υπεβλήθη σε ενδαγγειακή αντιμετώπιση, στην οποία και έγινε αγγειοπλαστική και τοποθέτηση stent στο σημείο της βλάβης (εικόνα 2). Μετεγχειρητικά, ψηλαφητή ελέγχεται η πρόσθια κνημιαία αρτηρία, τριφασικό σήμα Doppler στην οπίσθια κνημιαία αρτηρία και ανάκτηση της αισθητικότητας και κινητικότητας (εικόνα 3, 4). Εξιτήριο τη δεύτερη μετεγχειρητική ήμερα με οδηγίες.Με επικεφαλή αγγειοχειρουργό τον Dr. Ιωάννη Γ. Κωτσικόρη, αντιμετωπίζουμε όλες τις αρτηριακές και φλεβικές παθήσεις με τις πλέον σύγχρονες και ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους.

Dr. Ιωάννης Γ. ΚωτσικόρηςΑγγειοχειρουργικό ΚέντροΕπικοινωνία


Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας!


Copyright by Dr. Kotsikoris 2019. All rights reserved.